Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:1231) Pasieniečių g. 33, Kretingos m., detalusis planas,   kuriuo koreguojamas teritorijos Pasieniečių g., (prie Tiekėjų g.) Kretingos m., detalusis planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 85 „Dėl detaliojo plano projekto sprendinių tvirtinimo“.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A1-66 „Dėl 2001-05-31 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 85 „Dėl detaliojo plano projekto sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0004:1231), Pasieniečių g. 33, Kretingos m. Planuojamos teritorijos plotas – 24,2162 ha.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pertvarkymas, padalinimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai