Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:97) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano (žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0004:659), esantis Pušų g. 21C, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r.), patvirtinto Kretingos rajono tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-17 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:97) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ koregavimas.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A1-838 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. A1-905 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0004:659), esantis Pušų g. 21C, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas – 0,139 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 5670/0004:659), esantį Pušų g. 21C, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r., į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai