Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Pranešame, kad pradėtas rengti žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107) Žynelių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav. (Koreguojamo TPD Reg. Nr. T00034341).

Planavimo pagrindas:

  • Planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A1-1093 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
  • Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-1173 „ Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir planavimo darbų programa, skirta rengti „Žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose (kad. Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107) Žynelių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav.“

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: savivaldybė@kretinga.lt, www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas: [email protected]. Planavimo iniciatoriaus atstovė:  projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė,  mob. +370 614 84590, el. p.: [email protected]

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė Gintarė Karpavičienė, el. p.: [email protected]. Projekto dalies vadovė Kristina Paužienė, el. p.: [email protected], tel. +37068241505.

Planavimo tikslai:

Sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107), esančius Žynelių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav., į vieną sklypą, pakeisti naujai suformuoto žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai:

  • Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
  • Detaliajame plane nustatyti įstatymais pagrįstus papildomus aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo (kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų, kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos zonų) apsaugos reikalavimus, urbanistinius ir architektūrinius (pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir kita), inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Susipažinti su rengiamo detaliojo plano pataisomis viso planavimo proceso metu galima planavimo organizatoriaus Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus buveinėje, adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga., rengėjo UAB „Kelprojektas“ Vilniaus padalinyje, adresu Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-681).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų, planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Susiję skelbimai