Informacija apie parengtą detalųjį planą

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtus detaliojo plano “Laisvės g., Kretingos m., kvartalo detulusis planas (Laisvės g. 1, 3, Kęstučio g. 26, 28,  Kretingos m., TPD NR. K-VT-56-22-897)” sprendinius  pakoreguotus pagal Kretingos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos narių pateiktas pastabas (pagal 2023-07-24 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nr. REG287093 pastaba).

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A1-1078 “Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Detaliojo plano organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Detaliojo plano iniciatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Plano rengėjas: UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  [email protected]).

Projekto vadovas  – Evaldas Ramanauskas, tel. +370 682 12549, el. p.  [email protected].

Planuojama teritorija: Laisvės g. 1, 3, Kęstučio g. 26, 28, Kretingos m.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Detaliojo planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų Laisvės g. 1, 3, Kretingos m, žemės sklypams Kęstučio g. 26, 28, Kretingos m., detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-56-22-897.

Susiję skelbimai