Informacija apie parengtą detalųjį planą

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str., 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., detalųjį planą, kuriuo keičiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), Užpelkių k., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-272 „Dėl žemės sklypo Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguotą pagal Kretingos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos narių pateiktas pastabas (2023-08-10 derinimo išvada Nr. REG290213).

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0007:7) Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r. Planuojamas plotas – 34,8907 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Tel.  +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Prodo“.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1- 1477 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai