Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”, 2021-07-14 Nr. A1-849”, parengtas detalusis planas, adresu Kretingoje, Pasieniečių g. 25B.

Detaliojo plano organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:550), esančio Pasieniečių g. 25B., Kretingos m., naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-10 Nr. A1-949.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neprivalomas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: neprivalomas.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos TPD Nr. K-VT-56-21-525. Taip pat dėl susipažinimo su parengto detaliojo plano sprendiniai, galima kreiptis į projekto rengėją el. pašto adresu: [email protected], tel. Nr. +370 683 80514.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, su sprendiniais susipažinti galima nuo 2022-02-24 iki 2022-03-09 imtinai planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-21-525).

Vieša projekto ekspozicija vyks planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vastybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-21-525) viso viešinimo metu (nuo 2022-02-24 iki 2022-03-09 imtinai), atsižvelgiant į LR susiklosčiusią situaciją – paskelbtą pandemiją.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-03-09 16:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuododą.

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Susiję skelbimai