Informacija apie pakartotiną žemės sklypų detaliojo plano viešinimą

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5670/0005:756, 5670/0005:760), esantys Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, telefonas: +370 445 51294, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: architektas Edmundas Petrauskas, I. Kanto g. 8-18A, 92235 Klaipėda, telefonas: +370 646 75867 el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-1299 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5670/0005:756, 5670/0005:760) į vieną sklypą, petvarkyti naujai suformuotą žemės sklypą padalijant į atskirus sklypus. Pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, pakeisti naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-1381 patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-806).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.

Detaliojo plano pakartotino viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Viešas supažindinimas: pakartotinai susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 m. spalio 21 d. (imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-806), Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga.

Vieša ekspozicija: vieša pakeistų detaliojo plano sprendinių ekspozicija pakartotinai vyks nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2022 m. spalio 21 d. (imtinai) Kretingos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga, Vydmantų seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Atžalyno g. 4-3, Vydmanai, Kretingos r. sav., LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-806) ir Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt.

Viešas svarstymas: pakartotinas viešas svarstymas numatomas 2022 m. spalio 24 d.  15.00 valandą Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl pakeistų detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki 2022 m. spalio 24 d. imtinai (iki pakartotino viešo svarstymo pabaigos) planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (jeigu pasiūlymai buvo teikti šioje sistemoje) per 5 darbo dienas nuo pakartotino viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai - Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas

1 brėžinys

2 brėžinys

Susiję skelbimai