Informacija apie numatomą savivaldybės tarybos sprendimą dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, pakeitimo ir panaikinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, Kretingos  rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnija informuoja gyventojus apie rengiamą savivaldybės tarybos sprendimą (toliau - Tarybos sprendimas) dėl  gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, pavadinimų gatvėms suteikimo, pakeitimo ir panaikinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijų gyvenamųjų vietovių ir Kretingos miesto teritorijų ribų pakeitimo“ pakeitė Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų, Kretingos, Žalgirio seniūnijų ir Kretingos miesto gyvenamųjų vietovių duomenis ir teritorijų ribas.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 18.6. papunkčiu reikalinga pakeisti gyvenamųjų vietovių gatvių bei adresų, kurie nepatenka į Vyriausybės nustatytas gyvenamųjų vietovių teritorijas, duomenis.

Tarybos sprendimu planuojama Kretingos miesto seniūnijos Kretingos miestui priskirti šias Žalgirio seniūnijos Kluonalių kaimo gatvės: Beržų al.; Jonažolių g.; Stepono Vinkaus g.; Obelų g.; Vaivorų g.; Švendrių g.; Svajonių g.; Smilgų g.; Adolfo Bironto g.;  Maumedžių g.; Priemiesčio g.; Vyturio aklg.; Užuovėjos g.;  Baltų g.; Aisčių g.; Aido g.; Pastauninko g.; Jurgio Ožeraičio g.; Rudens g.; Viržių g.; dalį Giminių g.; Mokyklos g.(pakeičiant ir šios gatvės geografines charakteristikas), pakeisti Taikos gm J. Jablonskio g.; P. Vileišio g.geografines charakteristikas, priskirti Kretingos miesto seniūnijos Kretingos miestui Kretingos seniūnijos Kretingsodžio kaimo Jaunystės g.

Prijungus Žalgirio seniūnijos kaimiškąją teritoriją prie Kretingos miesto teritorijos, kai kurių gatvių pavadinimai dubliuojasi su jau esamais Kretingos mieste, todėl siūloma Alyvų gatvę sujungti su P. Vileišio g. ir suteikti P. Vileišio g. pavadinimą, pakeisti Karklų g. pavadinimą į Edmundo Giedrimo gatvės pavadinimą, Pienių gatvės pavadinimą į Gudobelių gatvės pavadinimą, Tujų gatvės pavadinimą į Skroblų gatvės pavadinimą.

Tarybos sprendimu planuojama panaikinti Žalgirio seniūnijos Kluonalių kaimo Petro Vileišio, Alyvų gatvių bei Kretingos seniūnijos Kretingsodžio kaimo Palangos gatvės pavadinimus.

Susiję skelbimai