Informacija apie numatomą melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstravimo projektą

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo koordinatės:

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k., kad. Nr. 5667/0002:0240; kad. Nr. 5667/0002:0178, X=6224348.97, Y=328608.19;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:  hidrotechnikos statiniai, melioracijos statiniai, Statybos rūšis:  rekonstravimas. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

V. Žulio firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, Vilnius; Projekto vadovas V. Žulys kval. atestato   Nr. 32826,  S-289-PmAT, el. paštas: [email protected] tel.: +370 527 57764.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

Kretingos raj. Savivaldybė, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga. Tel.: +370 445 51294, el. p.: [email protected], kontaktinis asmuo – Eglė Mažonaitė – Zavackė, el. p: egle.mazonaite@kretinga, tel.:+370 655 23835.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos

V. Žulio firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, Vilnius; darbo dienomis 09:00–15:00 val.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: www.kretinga.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Visuomenės atstovai pasiūlymus, pretenzijas ir pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo (2023 m. kovo 2 d., 16.00 val.) galima teikti Projektuotojui ir / ar Statytojui raštu aukščiau nurodytais adresais, arba el. paštu:  [email protected] Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2022-03-02 16:00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Prisijungimo nuoroda:  Join Zoom Meeting  ID 587 445 1724

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai