Informacija apie detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka

Informuojama apie detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:550), esančio Pasieniečių g. 25B., Kretingos m., naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, 2022 m. gegužės 12 d. patvrtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. A1-523, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 dalį.

Planuojama teritorija - žemės sklypas kad. Nr. 5634/0004:550 Kretingos m. k.v. Adresas: Kretinga, Pasieniečių g. 25B.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,3901 ha.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Saiva“.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – A. Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Planavimo tikslai ir uždaviniai – panaikinti žemės sklype kad. Nr. 5634/0004:550 įregistruotus servitutus, pakoreguoti detaliuoju planu TPD reg. Nr. T00087713 nustatytus statybos zoną, statybos ribą, automobilių parkavimo vietų skaičių sklype, apželdinamos teritorijos dalį.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-22 iki 2023-10-05 d. (imtinai) Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt,  taip pat informaciją gali suteikti detaliojo plano koregavimo rengėjas, adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., telefonu +370 683 80514, taip pat elektroniniu paštu: [email protected]. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-09-22 iki 2023-10-05 detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., iš anksto susitarus telefonu +370 683 80514.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-10-05), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais arba www.tpdris.lt sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susiažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Susiję skelbimai