Dienos veiklos centras naujai įsikuriančiam Kretingos Atviram jaunimo centrui ieško darbuotojų

Dienos veiklos centras naujai įsikuriančiam Kretingos Atviram jaunimo centrui ieško 3 darbuotojų:

 • 2,5 etatams (socialinio darbuotojo arba jaunimo darbuotojo, psichologo) dirbti įstaigos padalinyje adresu Rotušės aikštė 1, Kretinga.

 

Darbo krūvis:

 • 2 darbuotojų po 1,0 etato socialinio darbuotojo arba jaunimo darbuotojo. Darbo laikas nuo 11.00 iki 20.00 val., (40 val. darbo savaitė, nuo II iki VI. ). Neterminuota sutartis su 3 mėn. išbandymo laikotarpiu.
 • 1 darbuotojo 0,5 etato, psichologo arba jaunimo darbuotojo. Darbo laikas nuo 16.00 iki 20.00 val. ( 20 val. darbo savaitė, nuo II iki VI). Neterminuota darbo sutartis su 3 mėn. išbandymo laikotarpiu.

Darbuotojai priskiriami kvalifikuotų darbuotojų grupei, A2 lygio pareigybei.

Pretendentas į šias pareigas turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo išsilavinimą, aukštąjį universitetinį bakalauro arba aukštąjį koleginį išsilavinimą arba turintis jaunimo darbuotojo sertifikatą.

Pretendentai su socialinio darbuotojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba pretendentas turintis jaunimo darbuotojo sertifikatą, priskiriami socialinį darbą dirbančių darbuotojų grupei (Socialinių paslaugų srities darbuotojų, kuriems priskiriami socialiniai darbuotojai, pareigybių sąrašą ir priskyrimą tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-10- 13 įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ su vėlesnėmis šio įsakymo redakcijomis).

 

Darbo pobūdis:

Socialinis darbuotojas arba jaunimo darbuotojas:

 • vykdo atvirą darbą su jaunimu, konsultuoja (individualiai ir grupėmis) jaunuolius, teikia jiems emocinę bei socialinę pagalbą ir didina jų motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, dalyvauti pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese;
 • kuria mokymosi galimybes jaunuoliams, padeda jiems įgyti kompetencijas asmeninėje, socialinėje, sociokultūrinėje ir kitose aktualiose srityse, jas tobulina;
 • naudodamasis pagalbos sistemomis, formuoja ir stiprina jaunų žmonių įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • rengia ir įgyvendina socialines programas ir projektus, padedančius užtikrinti jaunimo veiklos įvairovę, tarpkultūriškumą ir mokymosi galimybes;
 • dirba su bendruomene: dalyvauja tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovauja jaunimui, rengia su juo bendrus projektus, organizuoja renginius, ieško finansavimo, palaiko jaunimo iniciatyvas;
 • organizuoja ir vykdo įvairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones jaunimui.

Psichologo arba jaunimo darbuotojo:

 • rūpinasi jaunimo psichine sveikata, konsultuoja jaunimą individualiai ir grupėse;
 • parenka bendravimo metodus ir konsultuoja kolegas darbe su jaunimu;
 • vykdo neformalų švietimą;
 • užmezga santykį su jaunimu, patiriančiu įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos sau ir kitam procesą;
 • padeda stiprinti jaunimo ryšį su bendruomene ir visuomene;
 • bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis jaunimo veiklos klausimais.

Nustatomas atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas pagal LR biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, priklausomai nuo turimo išsilavinimo ir profesinės darbo patirties - nuo 7,80 iki 8,20 pastoviosios dalies koeficiento.

 

Privalumai:

 • darbo patirtis su jaunimu arba savanorystė su jaunais žmonėmis (rekomendacijos).

 

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas,
 • motyvacinis laiškas,
 • išsilavinimą patvirtinantys dokumentai,
 • asmens dokumento kopija,
 • laisvos formos prašymas dalyvauti atrankos pokalbyje,
 • kiti papildomi dokumentai, kurie manoma gali būti svarbūs.

Dokumentus iki 2023 m. vasario 07 d. įskaitytinai, pateikti el.p. [email protected], tel. pasiteiravimui +370 683 18331.

Pateikdami dokumentus Jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką. Informuosime tik atrinktus kandidatus pagal tinkamai pateiktus dokumentus.

Susiję skelbimai