Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto

Teritorijų planavimo viešumas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Turgaus a. 5, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas), kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 

Visi su Projektu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau - ŽPDRIS). (Paslaugos Nr. ZSFP – 79902).

ŽPDRIS interneto tinklalapyje (adresas: www.zpdris.lt) galima sekti šios elektroninės paslaugos būsenų pasikeitimą, teikti pasiūlymus ir gauti paslaugos rezultatus.

Susiję skelbimai