Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui 2022-09-05 sprendimas Nr. 14KPĮ-17-(14.14.125 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5620/0001:0376), esančio Imbarės k., Imbarės sen., Kretingos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai ir uždaviniai - žemės sklype (kadastro Nr. 5620/0001:0376), adresas Kirkšių k., Kretingos r. sav., parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius yra žemės sklypo savininkas (fizinis asmuo).

Palnavimo darbų programa

Susiję skelbimai