Dėl Kretingos miesto gatvių pavadinimų pakeitimo bei suteikimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 16.2 punktais bei atsižvelgdama į Komisijos gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimams suteikti 2021 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolą Nr. D8-713, Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu numatoma:
Pakeisti  gatvių geografines charakteristikas Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto seniūnijoje, Kretingos mieste:

  1. Grafų Tiškevičių g.;
  2. Tvenkinio g.;
  3. Kalno g.;
  4. Slėnio g.

Suteikti gatvių pavadinimus Kretingos rajono savivaldybės Kretingos miesto seniūnijoje, Kretingos mieste:

  1. Sofijos Tiškevičienės g.;
  2. Juozapo Tiškevičiaus g.;
  3. Metalo g.;
  4. Pramonės g.;
  5. Grūdų g.;
  6. Sapiegų g.

Susiję skelbimai