Dėl adresų pakeitimo Darbėnuose

Informuojame, kad pastatams ir jų kompleksams suteikti numeriai bus keičiami vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 18 punktu.

Atkreipiame dėmesį, kad  adresas Darbėnų mstl., Kašučių g. 40 nėra prie Kašučių g., t. y. neatitinka Tvarkos aprašo 4 punkto reikalavimų. Adresai Darbėnų mstl., Miško g. 1, Miško g. 2, Miško g. 2A Miško g. 3, Miško g. 4, Miško g. 5, Miško g. 6, Miško g. 6A, Miško g. 7, Miško g. 9 suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios, t. y. neatitinka Tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimų.

Vadovaudamiesi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Tvarkos aprašo 38 punktu  informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymu bus keičiami adresai: Darbėnų mstl., Kašučių g. 40, Darbėnų mstl., Miško g. 1, Miško g. 2, Miško g. 2A, Miško g. 3, Miško g. 4, Miško g. 5, Miško g. 6, Miško g. 6A, Miško g. 7, Miško g. 9.

 • Adresas Darbėnų mstl., Kašučių g. 40 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 2.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 1 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 4.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 2 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 6.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 3 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 8.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 4 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 10.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 3.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 6 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 9.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 6A bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Baltkalnio g. 15.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 2A bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Miško g. 1.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 7 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Miško g. 4.
 • Adresas Darbėnų mstl., Miško g. 9 bus keičiamas į adresą Darbėnų mstl., Miško g. 10.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos Darbėnų seniūno įsakymo projektas

Priedas

Susiję skelbimai