Daugiabučių namų valdytojai galės teikti paraiškas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros gerinimo

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. bus priimamos paraiškos daugiabučių namų valdytojų, pageidaujančių gauti dalinį finansavimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų kiemų infrastruktūrai projektuoti, remontuoti, rekonstruoti. Pasiūlymų teikimo sąlygos nurodytos 2020-11-26 tarybos sprendime Nr. T2-284 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos tvirtinimo“.

Kartu su prašymu iš dalies finansuoti daugiabučio gyvenamojo namo teritorijos tvarkymo darbus iš Savivaldybės biudžeto lėšų (žr. 1 priedas) turi būti pateikti šie dokumentai (originalai ir patvirtintos kopijos):

  • įgaliojimas atstovauti Valdytojui;
  • daugiabučio gyvenamojo namo savininkų Civilinio kodekso nustatyta tvarka priimtas sprendimas pritarti tvarkymo darbams;
  • daugiabučio gyvenamojo namo savininkų lėšų skyrimo prašomiems darbams finansuoti patvirtinimas arba kiti dokumentai, pagrindžiantys dalinį tvarkymo darbų finansavimą iš kitų šaltinių;
  • daugiabučio gyvenamojo namo teritorijos esamos būklės fotofiksacija;
  • žemės sklypo nuosavybės arba kitas žemės sklypo valdymą įrodantis dokumentas.

Pasiūlymus bus galima teikti:

  • elektronine forma, siunčiant visą dokumentų bylą (pasirašytą elektroniniu parašu) bendruoju Savivaldybės administracijos elektroniniu paštu [email protected];
  • popierine forma, pateikiant visus tinkamai patvirtintus dokumentus Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, adresu: Savanorių g. 29A, 309 kab., Kretinga.
  • paštu, siunčiant visą dokumentų bylą (pasirašytą elektroniniu parašu) adresu Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.   

Kontaktinis asmuo Sigutė Jazbutienė, tel. +370 445 75113, el. paštas [email protected].

Susiję skelbimai