Atlikti triukšmo lygio matavimai

2022 m. kovo mėnesį Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai atliko triukšmo lygio matavimus Kretingos rajono triukšmo prevencijos zonose ir vietose pagal gautus skundus, pagal 2021 m. lapkričio 30 d. sutartį Nr. ST-PS-1-221/S1-1073. Gauti tyrimų rezultatai vertinami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Tyrimų rezultatai:

Matavimo vieta Rezultatas dienos metu/ HN 33:2011 nustatytas ribinis dydis Rezultatas vakaro metu/ HN 33:2011 nustatytas ribinis dydis Rezultatas nakties metu/ HN 33:2011 nustatytas ribinis dydis
Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA Maksimalus garso slėgio lygis dBA Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA Maksimalus garso slėgio lygis dBA Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA Maksimalus garso slėgio lygis dBA
Triukšmo prevencijos zonos, patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-388 „Dėl triukšmo prevencijos zonų Kretingos rajono savivaldybėje tvirtinimo“
Žemaitės al. 1, Kretinga (asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorija) 56,1/65 69,5/70 53,6/60 67,1*/65 43,5/55 64,1*/60
Vilniaus g. – Žemaitės al., Kretinga (M. Daujoto progimnazijos teritorija) 64,2/65 79,8*/70 - - - -
Vilniaus g. 6, Kretinga (VšĮ Pranciškonų gimnazijos teritorija) 64,7/65 76,7*/70 - - - -
Palangos g. 25, Kretinga (S. Daukanto progimnazijos teritorija) 54,5/65 67,0/70 - - - -
Melioratorių g. Kretinga (matavimas atliktas prie 79 numeriu pažymėto namo) 62,3/65 78,4*/70 58,9/60 78,3*/65 51,3/55 87,5*/60
Klaipėdos g. Kretinga (matavimai atlikti prie 121 numeriu pažymėto namo) 58,3/65 71,8*/70 57,9/60 71,7*/65 50,9/55 70,4*/60
Matavimai atlikti pagal gautus skundus
Melioratorių g. Kretinga (skundas dėl plovyklos keliamo triukšmo, matuota plovyklai veikiant) 62,5/65 82,3*/70 60,0/60 76,8*/65 - -
Parko g. Kretinga (skundas dėl triukšmo nuo Žemaitės al.) 45,3/65 58,5/70 42,5/60 57,5/65 39,5/55 59,1/60

Pastaba*. Raudona spalva pažymėti tie tyrimų rezultatai, kurie viršija nustatytą ribinį dydį.

Susiję skelbimai