Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje

ES projektai ir investicijos

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos socialinių paslaugų centru įgyvendina projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“, kurio tikslas – teikti kokybiškas dienos socialines priežiūros paslaugas, didinti vaikų dienos centro paslaugų prieinamumą Kretingos mieste.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinės rizikos ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai. Esant poreikiui ir galimybei, centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams ir jų šeimos narams.

Įgyvendinto projekto rezultatai – tai didesnis viešųjų paslaugų prieinamumas ir kokybė, kokybiškesnė veikla po pamokų, užtikrinta neįgaliųjų socialinė integracija, švari ir patraukli aplinka, gyvenimo kokybės pagerinimas. Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos taps labiau prieinamos visiems rajono vaikams. Projekto metu sukurtų rezultatų tęstinumas bus užtikrinamas palaikant Projekto metu sukurtos infrastruktūros būklę.

Projekto nauda – įgyvendinant projektą numatoma remontuoti pastato, adresu Klaipėdos g. 133C, Kretinga, patalpas, įrengiant naujas laisvalaikio, sporto bei meno dirbtuvių erdves.

Bendra projekto vertė – 105 925,37 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia: 
2020-10-09
Projekto pabaiga: 
2023-08-31

Susiję skelbimai