Projektas „Kretingos miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

ES projektai ir investicijos

Projekto Nr. 11-001-T-0020.

Projekto tikslas: parengti Kretingos miesto vietos gyventojų, organizacijų ir įstaigų problemomis ir poreikiais grįstą vietos plėtros strategiją.

Projekto tikslinė grupė: Kretingos VVG valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.

Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (BIVP) – tai dalyvavimu grindžiamas požiūris į vystymąsi, kuris įtraukia bendruomenes į savo plėtros poreikius ir prioritetų nustatymą bei veiksmų jiems spręsti nustatymą. BIVP taikymas gali lemti tvaraus vystymosi rezultatus, bendruomenių įgalinimą ir didesnę atsakomybę už vystymosi iniciatyvas. Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos skurdo mažinimo ir bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą, sveikatos ir sveikos gyvensenos, švietimo problemos.

Projekto vertė: 10 000 Eur

ES finansavimas: 8 500 Eur

Projekto vykdytojas: Kretingos miesto vietos veiklos grupė

Projekto pradžia: 
2023-03-30
Projekto pabaiga: 
2023-10-01

Susiję skelbimai