Projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“

ES projektai ir investicijos

Projektas „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ Nr. 09.1.3- CPVA-R-724 -31-0003 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinkle efektyvumo didinimas“.  2018 m. vasario 5 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.

Projekto tikslas – pagerinti bendrojo ugdymo kokybę Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje. Projekto metu šioje gimnazijoje siekiama sukurti modernias, kūrybiškumą skatinančias erdves.

Įgyvendinus projektą numatoma atlikti investicijų, leisiančių teikti aukštesnės kokybės biochemijos (biotechnologijų), chemijos, fizikos, užsienio kalbų, matematikos ir informatikos mokymosi paslaugas, užtikrinsiančių geresnę renginių kokybę (planuojamos investicijos į aktų salę).

Į Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją mokiniai atvyksta mokytis iš viso Kretingos rajono. Pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą ši gimnazija turi tapti viena moderniausių ugdymo įstaigų rajone, kurioje mokiniai tinkamai pasiruoštų tolimesnėms studijoms aukštosiose mokyklose ir universitetuose.

Šiuo metu šioje gimnazijoje nėra tinkamų sąlygų mokytis gamtamokslinius dalykus, trūksta laboratorijų praktinėms mokinių veikloms vykdyti. Efektyviam ugdymo procesui užtikrinti reikalingos modernesnės, šiuolaikiškesnės edukacinės erdvės, tokios kaip biotechnologijų laboratorija, chemijos, fizikos, užsienio kalbų, matematikos ir informatikos mokymosi specializuoti kabinetai bei aktų salė, kurioje sistemingai organizuojamos netradicinio ugdymo veiklos, vyksta mokinių saviraiškos renginiai, modernizavimas, netradicinių ugdymosi erdvių sukūrimas.

Projekto finansavimas:

Projekto vertė – 497 625,87 Eur, iš jų: Europos regioninės plėtros fondų (ERPF) lėšos – 422 981,99 Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 37 321,93 Eur, Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 37 321,95 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017-05-12

Projekto pabaiga – 2023-09-30

Projekto pradžia: 
2017-05-12
Projekto pabaiga: 
2023-09-30

Susiję skelbimai