Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ atnaujintos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės

ES projektai ir investicijos

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kretingos lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ įgyvendino projektą „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, kuriuo buvo siekiama pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Kretingos mieste.

Projekto metu atnaujintos dvi ikimokyklinio ugdymo grupių patalpos, įsigyti baldai ir priemonės, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją, pastatas taip pat pritaikytas neįgaliesiems: įrengtas pandusas bei sutvarkyti koridorius, holas, tam kad būtų užtikrinamas saugus vaikų patekimas į sutvarkytas grupes. Po atnaujinimo šias grupes lankys 30 vaikų (po 15 vaikų kiekvienoje grupėje) nuo 2 iki 3 metų.

Projekto nauda – atnaujintos dvi perspektyvios ir skaitlingos ikimokyklinio ugdymo grupės, esančios Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato pirmame aukšte.

Bendra projekto vertė – 188 880,32 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 130 000,00 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 11 470,58 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 47 409,74 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto pradžia: 
2020-09-07
Projekto pabaiga: 
2023-03-31

Susiję skelbimai