TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
34
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-09-30 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 34-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
3
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo (T1-306)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
5
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (T1-290)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-6 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo" pripažinimo netekusio galios (T1-299)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-292)
Pranešėjas: 
Dangiras Samalius
Klausimo Nr.: 
10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-257 „Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projekto“ pripažinimo netekusiu galios (T1-298)
Pranešėja: 
Vaiva Lukošienė
Klausimo Nr.: 
11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (T1-302)
Pranešėja: 
Vaiva Lukošienė
Klausimo Nr.: 
16
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T2-260 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo" (T1-301)
Pranešėja: 
Margarita Lipskienė
Klausimo Nr.: 
18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (T1-288)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
20
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T1-283)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
27
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius