TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
31
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-05-27 10:00
Posėdžio patalpa: 
Nuotolinis posėdis
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 31-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (T1-190)
Pranešėjas: 
Darius Martinkus
Klausimo Nr.: 
7
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-136 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (T1-188)
Pranešėjas: 
Algimantas Gedvilas
Klausimo Nr.: 
10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo (T1-212)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
13
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ pakeitimo (T1-207)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
16
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės stovykloms, organizuojamoms mokinių vasaros atostogų metu, finansuoti (T1-216)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (T1-193)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo (T1-189)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-209)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
24
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" (T1-213)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
33
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius