Viešos konsultacijos dėl 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos projekto

Klaipėdos regiono savivaldybės (Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė ir Šilutės rajono savivaldybė) šiuo metu rengia 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją. Įgyvendinant šią Strategiją Klaipėdos regione planuojama sukurti integruotą viešojo transporto sistemą, atskirose regiono savivaldybėse įrengti infrastruktūrą, būtiną investicijų pritraukimui, bei stiprinti Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, patrauklumą ir skatinti atvykstamąjį turizmą.

Vykdant Strategijoje suplanuotus veiksmus bus prisidedama prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ konkretaus uždavinio „5.2. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ rezultatų pasiekimo bei į Klaipėdos regioną bus pritraukta ES lėšų (daugiau apie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą).

Kviečiame susipažinti su 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos projektu, Strategijos priedu Nr. 1 , bei planuojamu 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų planu ir iki 2024 m. gegužės 7 d. teikti pastabas bei pasiūlymus el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai