Vandens telkinių kokybė gera – maudytis galima

Rugpjūčio 18 d. buvo atlikti Kretingos rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai bei smėlio parazitologiniai tyrimai šiose rekreacinėse zonose, kurias yra pamėgę Kretingos rajono gyventojai ir svečiai: Kretingos Dvaro parko I-ojo tvenkinio, Juodupėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Klibių tvenkinio ir Vydmantų tvenkinio.

Buvo tiriami šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (ksv/100 ml), žarninės lazdelės (ksv/100 ml) ir kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje. Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Maudytis galima.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų nėra.

Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Klaipėdos skyrius).

Kiti vandens mėginiai bus imami rugpjūčio 31 d. 

Susiję skelbimai