Vandens pratekėjimas Klibių tvenkinyje sustabdytas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto iniciatyva šiandien prie Klibių tvenkinio, esančio Kretingos seniūnijoje, susirinkusios tarnybos aiškinosi situaciją ir sprendė, kaip likviduoti tvenkinio užtvankos avarinę būklę, buvo iškviesti narai, kurių pagalba vandens pratekėjimas tvenkinyje buvo sustabdytas. Skubiai imtis priemonių privertė dirbtiniame vandens telkinyje senkantis vanduo, kuris šios dienos duomenimis buvo nukritęs 57 cm nuo viršutinės šachtos briaunos.

Pasak administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, – „tvarkyti įrenginius buvo pakviesti bendrovės „Bebrūnė“ specialistai, kurie patikino, kad, galimai, buvo pasuktas šachtos pakėlimo mechanizmas. Siekiant, kad būtų įvertinta, ar tai buvo tyčinis sugadinimas, bus kreipiamasi į policiją ir imtasi saugumo priemonių, kad panašus įvykis nepasikartotų ir kituose rajono vandens tvenkiniuose“. Jei bus nustatyti kaltininkai, jiems tektų atsakyti ne tik už savo neteisėtus veiksmus, bet ir atlyginti statinio remonto išlaidas bei gamtai padarytą žalą“.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Dianos Šeirienės teigimu, narai užtvankos uždorį užsandarino, vanduo nebeteka, tačiau keletą dienų dar stebėsime, ar situacija nesikeičia.

Žemės ūkio skyriaus specialistai gauto pranešimo pagrindu birželio 23 dieną atliko Klibių tvenkinio ir jame sumontuoto hidrotechninio statinio-užtvankos apžiūrą. Apžiūros metu Klibių kaimo bendruomenės atstovas informavo, kad tvenkinio vandens lygis senka dėl, galimai, tyčinio užtvankos įrenginių gadinimo. Nustatyta, kad Klibių tvenkinio vanduo veržiasi per tvenkinio šachtoje esantį nesandarų uždorį. Tvenkinio vandens lygis tądien buvo nukritęs 45 cm žemiau šachtos viršutinės briaunos. Užtvankos uždorį skyriaus specialistai bandė sandarinti smėlio maišais.

Apžiūrėjus Klibių tvenkinio užtvanką birželio 28 d., vandens lygis buvo nukritęs 57 cm nuo viršutinės šachtos briaunos. Atlikti užtvankos uždorio sandarinimo darbai vandens pratekėjimo nesustabdė. Buvo nuspręsta kviesti narus, kurie galėtų išžvalgyti užtvankos dugną ir užsandarinti užtvankos uždorį.

Klibių tvenkinys atlieka poilsio ir rekreacinę funkciją – netoli miesto esantis vandens telkinys traukia žvejus, poilsiautojus.

Susiję skelbimai