UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos atrankoje paskutiniai žingsniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija, įvertinusi Kretingos rajono savivaldybės valdomose įmonėse būtinybę steigti valdybas, rugpjūčio 25 – rugsėjo 22 d. vykdė valdybos narių atranką į UAB Kretingos šilumos valdybos tinklų valdybą. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos darbe dalyvavo – administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė, Savivaldybės tarybos Finansų ir inovacijų komiteto pirmininkas Dovydas Bajoras, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė ir AB „Klaipėdos energija“ deleguotas Teisės ir darbo reikalų skyriaus vadovas Simonas Vainorius.

„Nepriklausomos valdybos pasiteisina ne tik viešojo sektoriaus įmonėse, bet ir privačiame versle, todėl, manau, kad iš savo srities profesionalų sudaryta UAB Kretingos šilumos tinklų valdyba prisidės prie bendrovės strateginių tikslų kūrimo ir įgyvendinimo. Valdybos gali ir turi nešti pridėtinę vertę įmonei struktūros, ir procesų valdymo klausimas, nes nėra idealaus sprendimo tinkančio visiems atvejams. Reikia apdairumo ir lankstumo, reikia pritaikyti veikimo būdą prie esamos situacijos, turint galvoje tiek skirtingas asmenybes įmonės valdžioje, rinkos sąlygas, aplinką“ – valdybų sudarymo privalumus vardijo administracijos direktorius Egidijus Viskontas.

Kandidatų atranka buvo vykdoma 2 etapais. Pirmuoju etapu Komisija iš 20 kandidatų sąrašo, kurį pateikė kandidatų atrankos agentūra UAB „Amber team“, atlikusi visų pageidaujančių dalyvauti atrankoje kandidatų vertinimą interviu būdu, atrinko 9 kandidatus, t. y. po 3 kandidatus į kiekvieną kompetencijų sritį: finansų, strateginio planavimo ir valdymo bei ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, sritis. Antruoju etapu, komisija 2 dienas vykdė pokalbius su kandidatais ir išrinko 3 nepriklausomus kandidatus į UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos narius, kuriuos siūlys ir deleguos rinkti visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime.

Pagrindiniai visų nepriklausomų kandidatų į bendrovės valdybos narius atrankos kriterijai buvo interesų konflikto nebuvimas, motyvacija, profesinės žinios ir sampratos apie kolegialaus organo funkcionavimą atskleidimas, siekiant pagrįstai atrinkti nepriklausomumo kriterijų atitinkančius kandidatus. Daugelis dalyvavusių atrankoje kandidatų jau yra išrinkti ir aktyviai dalyvauja kitų Lietuvoje veikiančių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių valdybose, tad pasidalinę savo patirtimi, perspektyvomis ir pasiekimais, kurie atliepė teigiamus pokyčius įmonėms jiems tapus valdybos nariais, suteikė tvirtumo, dėl šių nepriklausomų valdybos narių pridėtinės vertės kūrimo UAB Kretingos šilumos tinkluose.

Susiję skelbimai