Trumpųjų tiekimo grandinių dalyviams – didesnė paramos suma

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, kuriose padidinti įkainiai ir paramos sumos.

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistose taisyklėse 30 tūkst. Eur padidinta didžiausia paramos suma vienam projektui, kuri dabar siekia 150 tūkst. Eur be PVM (anksčiau buvo 120 tūkst. Eur be PVM).

Taip pat padidintos kitos paramos sumos:

  • jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti, vykdant statinio statybą, rekonstravimą ar statinio kapitalinį remontą didžiausia galima paramos suma projektui yra 1,5 mln. Eur;
  • 700 000 Eur be PVM skiriama, kai esamos logistikos infrastruktūra naudojama ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu;
  • jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 50 tūkst. Eur, paramos suma vienam projektui negali viršyti 250 tūkst. Eur be PVM (anksčiau buvo 200 tūkst. Eur be PVM).

Padidinti fiksuotieji įkainiai parduotuvės pardavėjams, interneto svetainės bei internetinės parduotuvės kūrimui ir išlaikymui: parduotuvės pardavėjo ir profesinių grupių, apimančių kioskų ir turgaviečių pardavėjus bei maisto produktų gatvės pardavėjus, fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis – 4,47 Eur/val. (anksčiau buvo 3,93 Eur/val.), interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų fiksuotasis įkainis – 13,00 Eur/mėn. (anksčiau – 10,5 Eur/mėn.) ir internetinės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidų fiksuotasis įkainis – 36,39 Eur/mėn. (anksčiau – 25 Eur/mėn.).

Atkreipiame dėmesį, jog pakeisti pareiškėjų ir paramos gavėjų įsipareigojimai:

  • Asmenys, kurie steigia regioninio lygmens logistikos centrą, įsipareigoja nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartį sudaryti tik su valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto valdytoju.
  • Pareiškėjai įsipareigoja, kad, įsteigus prekybos arba realizavimo vietą, pirmaisiais metais visų projekto grandinės dalyvių užaugintos ar pagamintos produkcijos realizuojamas kiekis bus ne mažesnis kaip 5 000 kg, kuris įsteigus prekybos vietą kiekvienais paskesniais metais bus laipsniškai didinamas po 1 000 kg per metus, o įsteigus realizavimo vietą – po 2 000 per metus. Įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą – pirmuosius metus nuo regioninio lygmens logistikos centro įkūrimo pagamintos produkcijos realizuojamas kiekis bus ne mažesnis kaip 15 000 kg, kuris kiekvienais paskesniais metais laipsniškai didinamas po 7 200 kg.
  • Projekto kontrolės laikotarpiu projekto metinėse ataskaitose pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi teikti informaciją apie pasirašytas produkcijos tiekimo sutartis su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar įmonėmis, kuriose turi būti nurodomas pirkėjo pavadinimas, įmonės kodas, sutarties objektas, produkcijos vidutiniai metiniai ar metiniai kiekiai, kuriuos įsipareigojama tiekti, sutarties galiojimo laikas ir suma.

Svarbu, jog paramos paraiška ir prašomi dokumentai būtų pateikti KPP Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Naudinga informacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2021 metų

Kvietimas teikti paraiškas 

Susiję skelbimai