Tarp Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados nugalėtojų ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos mokiniai

Balandžio 28–29 d. įvyko penktosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies ratas.

Olimpiados šalies rato laimėtojai 5–7 kl. amžiaus grupėje: I vieta - Adomas Kavaliauskas, 6 kl., Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, (mokytojai Ona Narmontienė, Alvydas Vozgirdas)

Olimpiados šalies rato laimėtojai 8–10 kl. amžiaus grupėje: II vieta - Leonardas Vaišys, I G. kl., Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (mokytojai Ona Narmontienė, Alvydas Vozgirdas)

Olimpiados šalies ratas vyko Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje, jame dalyvavo 43 mokiniai iš visos Lietuvos – regioninio etapo nugalėtojai iš Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos bei savivaldybių etapo nugalėtojai iš Vilniaus, Kauno ir Punsko.

Mokiniai sprendė etnokultūrinio pažinimo testą tema „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautiniai drabužiai, tradicinė architektūra, kulinarinis paveldas, regioniniai papročiai“.

Tai pirmoji Olimpiados užduotis. Antroji užduotis – etnokultūrinės veiklos ir raiškos pristatymas.

Dalyviai pasakojo apie savo etnokultūrinę veiklą mokykloje, bendruomenėje, šeimoje, rodė savo rankdarbius, dainavo, šoko, muzikavo, sekė pasakas ir t. t.

Vertinimo komisijai nebuvo lengva iš tokių stiprių, išradingų ir drąsių prisistatymų išrinkti pačius geriausius – visi buvo verti aukščiausių balų.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įsteigta 2018 metais Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems etnines ir pasaulio kultūrų vertybes.

Olimpiados steigimo sumanytojai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

Pagrindinis Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengėjas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Susiję skelbimai