STEAM erdvės Lietuvos regionų mokyklose – vizija, tampanti realybe

Kalbant apie šveitimo lauką, vis dažniau išgirstame kodinį pavadinimą „STEAM ugdymas“. Jau neretas lietuvis žino, kas slepiasi po šiomis raidėmis, o šalies mokiniai vis dažniau kviečiami tobulinti savo įgūdžius į besikuriančius STEAM centrus. Ne veltui STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) yra ir viena iš švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) mokyklų veiklos tobulinimo sričių – taip siekiama stiprinti šį ugdymo būdą Lietuvos savivaldybėse.

„Kretingos mieste bus įkurtos dvi STEAM erdvės, į jas galimybę atvykti turės visi rajono mokyklų mokiniai“, – sako Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, pabrėžusi, jog kiekvienas rajono mokinys yra vertas šiuolaikiško ir lygiaverčio ugdymo, kuris  užtikrins geresnius įvairių dalykų, o ypač – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos – pasiekimus.

Kretingos rajonas – viena iš 22-iejų TŪM pirmojo srauto savivaldybių, kurios jau vasarą gavo pirmuosius avansus ir su didele energija kibo į darbus. Jau visai netrukus aktyviai į projektą įsilies ir 36-ios antrojo srauto savivaldybės, kurias programos lėšos, numatoma, pasieks naujųjų metų pradžioje.

Laukiant to, su A. Burbiene kalbamės apie STEAM ugdymo svarbą jų savivaldybėje, gerąsias Kretingos rajono TŪM patirtis šioje srityje, šiuo metu kuriamas STEAM erdves ir ateities vizijas.

STEAM – šiuolaikiškas ugdymo būdas, apjungiantis net keletą disciplinų. Kodėl jis, Jūsų nuomone, yra svarbus ugdymo procese? Kodėl, rengdami savo TŪM pažangos planą, STEAM ugdymui skyrėte išskirtinai daug dėmesio?

Rengdami Kretingos rojono savivaldybės TŪM pažangos planą, pirmiausia patys sau uždavėme  klausimą: kas šiandien svarbu mokinio ugdyme, ir kas bus svarbu ateityje? Atsakymas padėjo išsigryninti veiklos kryptis ir išsikelti ne trumpalaikius, bet ilgalaikius tikslus, kurie leistų padaryti teigiamą pokytį rajono švietimo įstaigose.

Šiandien ir ateityje bus svarbūs ne faktai (žinios), bet įgūdžiai, todėl mokymasis turi būti grindžiamas kritiniu ir kūrybiniu mąstymu, suteikiant galimybę mokiniams mokytis per savo patirtį, patiems išsiaiškinant, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Labai svarbu mokymo procese apjungti visas disciplinas, kad suvoktume vykstančių procesų esmę – tam puikiai pasitarnauja STEAM. Tai – integruoto mokymo metodika, kuri padeda suprasti, kaip skirtingos disciplinos (matematika, informatika, fizika, biologija, menai ir kt.) veikia kartu. Todėl mūsų TŪM plane numatytas integruoto turinio kūrimas, kuriuo tinklaveikos principu galės pasinaudoti visų rajono mokyklų mokiniai.  Kiekvienas rajono mokinys yra vertas šiuolaikiško ir lygiaverčio ugdymo, kuris užtikrins geresnius įvairių dalykų, o ypač – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos – pasiekimus.

Kokius svarbiausius TŪM STEAM ugdymo srities momentus išskirtumėte Kretingos rajono savivaldybėje?

Žinoma, bene svarbiausias momentas – STEAM erdvių įkūrimas. Kretingos mieste bus įkurtos dvi STEAM erdvės, į jas galimybę atvykti turės visi rajono mokyklų mokiniai. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje įkuriamas STEAM „IMU“ centras, kurio veiklos kryptys yra robotika, IKT programavimas, 3D technologijos ir virtuali realybė.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje bus įsteigtos fizikos, robotikos ir technologijų, gamtos mokslų laboratorijos, trys specializuoti kabinetai teoriniam STEAM mokymui. Šiose erdvėse  gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokysis visi Kretingos miesto progimnazijų 7–8 klasių mokiniai.

Iš viso Kretingos miesto savivaldybės TŪM pažangos plane numatytos 21 vadinamosios „kietosios“ ir 10 „minkštųjų“  STEAM veiklų. Kietosios veiklos, žinoma, yra apie infrastruktūros gerinimą, priemonių įsigijimą, o minkštosios – apie mokinių ir mokytojų įgūdžių tobulinimą, kvalifikacijos kėlimą, įvairius mokymus.

Ar galite plačiau papasakoti apie STEAM „IMU“ centrą? Kas jau iki šiol nuveikta ir kokie ateities planai?

Marijono Daujoto progimnazijoje įrengtame STEAM „IMU“ centre bus parengti savivaldybės 1–8 klasių mokiniams integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų planai su metodinėmis rekomendacijomis. Į šį centrą turės galimybę atvykti visi Kretingos rajono 1–8 klasių mokiniai. Marijono Daujoto progimnazijoje bus organizuojama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, siekiant patobulinti mokytojų profesines kompetencijas STEAM ir informatinio mąstymo srityse. Progimnazijos vadovai dalinsis gerąja patirtimi tema „IT sprendimai veiklos efektyvinimui“, visiems norintiems rajono bei šalies mokytojams ir vadovams. Šiuo metu vyksta „IMU“ centro patalpos projektavimo darbai.

Kaip minėjote, Kretingos mokyklose bus galima džiaugtis net dviem STEAM erdvėmis. Kokia bus antroji?

Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje suprojektuotos trys laboratorijos (gamtos mokslų, chemijos, fizikos ir technologijų), trys specializuoti kabinetai teoriniam STEAM mokymui. Šiuo metu ruošiami remonto darbų aprašai ir pradedami vykdyti darbai.

Gamtos mokslų laboratorijoje vyks gamtos mokslų pamokos miesto progimnazijų mokiniams. Gabiems rajono mokiniams vyks konsultacijos ir neformalūs užsiėmimai. Viename centre bus sutelkiami gamtos mokslų mokytojai, taip išsprendžiant jų trūkumą ir etatų pasiskirstymą.  Pasibaigus projektui, toliau vykdysime veiklas: numatome gimnazijos patalpose įsteigti gabių vaikų akademiją – tam  jau turėsime įdirbį.

STEAM sritį plėtoja visos projekte dalyvaujančios rajono mokyklos. TŪM projekto pabaigoje visose jų bus mažesnės ar didesnės laboratorijos, mokomieji kabinetai su išmaniais ekranais, lauko klasės, eksperimentiniai ūkiai.

Tinklaveika – kertinis TŪM programos principas. Akivaizdu, jog ir Kretingoje tam skiriate daug dėmesio. Pasidalinkite, kaip planuojama tai įgyvendinti STEAM srityje.

Kretingos J. Pabrėžos universitetinė gimnazija taps pagrindiniu traukos centru  rajono 1–4 gimnazijos klasių mokiniams STEAM srityje, pagal parengtus tvarkaraščius šiame centre gamtos mokslų mokysis visi Kretingos miesto progimnazijų 7–8 klasių mokiniai. Įrengtos laboratorijos ir visa reikalinga mokymuisi įranga leis tinkamai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį ir pagerins mokinių mokymosi pasiekimus, kartu išspręs gamtos mokytojų trūkumo problemą rajone. Laboratorijose dirbantys mokytojai, bendradarbiaudami su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH), rengs integruoto STEAM ugdymo programas ne tik gimnazijos (pagal ugdymo lygį), bet ir atvykstantiems iš kitų mokyklų mokiniams.

Šiuo metu renkama informacija ir žinios apie STEAM ugdymo metodus, temas, inovacijas, gerąsias praktikas. Užmezgamas bendradarbiavimas su STEAM ekspertais, įstaigomis, organizuojami pirkimai integruoto turinio pirkimui. Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įkurtame STEAM centre lankysis Kretingos M. Daujoto progimnazijos, Kretingos S. Daukanto progimnazijos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, Kretingos r. Darbėnų gimnazijos, Kretingos Salantų r. gimnazijos, Kretingos r. Vydmantų gimnazijos, Kretingos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinės mokyklos mokiniai.

Laukia sunkus, iššūkių nestokojantis darbas, kurio tinklaveikos pagrindas – integruotų  mokomųjų dalykų tvarkaraščio parengimas, atsižvelgiant į ugdymo turinio įgyvendinimui būtinas sąlygas, turimus mokytojus bei infrastruktūros užimtumą.

Kokių ilgalaikių rezultatų tikimąsi, kuriuos atneš šios investicijos į Kretingos miesto STEAM erdves ir apskritai į šią sritį?

Tikime, kad rajone sukursime naujas ir šiuolaikiškas mokymosi bazes, naujus mokymosi modelius, leidžiančius efektyviai panaudoti finansinius ir apjungti žmogiškuosius išteklius, o svarbiausia – sudarysime galimybes kiekvienam mokiniui mokytis per savo patirtis problemų sprendimui įgalinančioje ugdymosi aplinkoje.

Susiję skelbimai