Skelbiamas paraiškų teikimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijai (adresu Savanorių g, 29A, Kretinga 97111, Kretinga LT-97129) arba el. paštu [email protected] iki 2024 m. kovo 18 d. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pdf).

Programos Konkursui teikiamos vadovaujantis  2016 m. birželio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-189 patvirtintu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

Dėl paraiškų teikimo informaciją teikia ir konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė, telefonu Nr. +370 445 72026, elektroniniu paštu [email protected].

 

Susiję skelbimai