Skelbiama pedagogų atranka perkvalifikavimo studijų finansavimui gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Kretingos rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose dirbančių mokytojų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, psichologų) perkvalifikavimo studijų finansavimo atranką.

Atrankos tikslas – sudaryti galimybes bei skatinti Pedagogus persikvalifikuoti, pasirenkant specialybę, reikalingą Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose mokinių kokybiškam ugdymui organizuoti bei švietimo paslaugoms teikti.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė apie šiais metais pirmą kartą pradedamą įgyvendinti iniciatyvą teigė, kad „šiuo modeliu yra sudaroma galimybė esamiems mokytojams, kuriems dėl atitinkamų priežasčių mažėja darbo krūvis, atsiranda noro išbandyti save kito dalyko profesijoje, likti darbo rinkoje ir dirbti ugdant mūsų rajono vaikus. Tikimasi, kad šiuo finansavimo modeliu pasinaudos ne vienas pedagogas, o apčiuopiamą naudą pajus švietimo bendruomenės“.

Prašymai (Aprašo 1 priedas) nuo 2023 m. kovo 1 d. iki kovo 14 d. teikiami Savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29A, Kretinga), vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-336  „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 13 punktu.

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Jurgutienė, tel. Nr. +370 445 78934, el. p. [email protected].

Susiję skelbimai