Savivaldybės taryba pritarė Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų teritorijų ribų keitimui

Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad būtų pakeistos Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų teritorijų ribos. Šių seniūnijų teritorijų ribų keitimui pritarta atsižvelgiant į gautus Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų pasiūlymus keisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas.

Rengiant  teritorijų ribų keitimo planą, buvo atlikta išsami esamų ribų analizė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė įvertino, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra galimybė juos įgyvendinti, taip pat konsultuotasi su gyventojais. Tarybos patvirtintas minėtas planas toliau bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

Pritarta šiems Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų pakeitimams:

  • Kretingos seniūnijoje pakeisti Klibių k. ir Daktarų k. ribą, prie Daktarų k. prijungiant žemės sklypus nuo Salantų gatvės Klibių kaime iki Burkštino upelio (schema Nr. 1).
  • Prie Kretingos miesto seniūnijos prijungti dalį Kretingsodžio k., Kretingos sen., teritorijos, apribotos Šiaulių pl., Pasieniečių g., Palangos g., Kretingos m., ir Kvecių k., Kretingos sen. (schema Nr. 2).
  • Pakeisti Darbėnų miestelio ir Naujukų kaimo ribą prie Naujukų kaimo priskiriant du žemės sklypus, kurių unikalūs Nr. 4400-1029-1959 ir Nr. 4400-1029-2089, šiuo metu esančius Darbėnų mstl. (schema Nr. 3).
  • Pakeisti Kumpikų ir Šlaveitų kaimų ribą, prie Kumpikų k. prijungiant teritoriją, apribotą Šlaveitos ir Narmanšakės upeliais bei Kumpikų kaimo riba (schema Nr. 4).
  • Pakeisti Peldžių ir Pemperių kaimų ribą, prie Peldžių kaimo prijungiant dalį Pemperių k. (schema Nr. 5).
  • Prie Kretingos miesto seniūnijos prijungti dalį Žalgirio seniūnijos teritorijos, apribotos Vytauto g., Dupulčių kaimo riba, Dupulčio ir Pastaunyko upeliais, žemės sklypo, esančio Dupulčių k. (unikalus Nr. 4400-0320-3887) rytine riba, Diemedžio g., Kluonalių k. riba, Taikos g., Giminių g. ir esamu servitutiniu pravažiavimu palei sklypų ribas iki J. Jablonskio g. (schema Nr. 6).
  • Prie Kretingos miesto seniūnijos prijungti dalį Kluonalių k., Žalgirio sen., teritorijos, apribotos Tolių g., Jaurykos upeliu, Kanalo g. ir Petro Vileišio g., bei teritoriją, apribotą J. Jablonskio g., Tolių g. ir Jauryklos upeliu (schema Nr. 7).