Renovuotų daugiabučių – Kretingoje vis daugėja

Renovacijos tempams įsibėgėjus, Kretingos miestas nuolat gražėja – atnaujinama vis daugiau daugiabučių, kurie prisideda prie tvarkingesnės ir jaukesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.

Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą nuo 2013 metų modernizuoti 26 daugiabučiai.

Šiuo metu SĮ „Kretingos komunalininkas“ vykdo 5, 6, 7 ir 8 etapų daugiabučių namų modernizavimo projektus, bendras administruojamų daugiabučių namų modernizavimo projektų skaičius – 39, iš jų: 9 – vyksta statybos darbai, 19 – projektavimo darbai, 6 – gauti statybos leidimai, 2 – pritarta dėl investicijų planų patvirtinimo.

„Renovacija ne tik padeda sumažinti šildymo sąskaitas, bet ir prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo – išauga būsto vertė, pasikeičia daugiabučio estetinis vaizdas, sumažėja jo poveikis gamtai“, – išskirdamas renovacijos privalumus akcentavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas.

Atsižvelgus į didelį daugiabučių gyventojų susidomėjimą renovacija ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu pratęsiamas terminas – teikti paraiškas daugiabučių renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą galima iki šių metų gruodžio 31 d.

Gyventojai, apsisprendę renovuoti savo daugiabutį, gali pretenduoti į 100 proc. kompensaciją projekto parengimui, techninio darbo projekto ekspertizei, techninės priežiūros ir administravimo išlaidoms. Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. Sunkiau besiverčiantiems gyventojams, kurie turi teisę į šildymo kompensaciją, kompensuojamos visos išlaidos renovacijos projekto įgyvendinimui.

Daugiabučių atnaujinimo programa yra įgyvendinama daugiabučių namų bendrijų pirmininkų ar administratorių iniciatyva arba savivaldybių iniciatyva. Pirmu atveju iniciatyva kyla iš apačios – norą atnaujinti daugiabutį turi išreikšti patys gyventojai, o iniciatyvos turi imtis bendrijos pirmininkas, daugiabučio namo administratorius ar administruojanti įmonė. Antruoju atveju, Savivaldybė savo iniciatyva atrenka daugiausiai energijos vartojančius daugiabučius namus ir paskiria programos administratorius – jie ir įgyvendina renovacijos procesą.

Renovacijos procesas gali būti pradėtas, kai tam pritaria 55 proc. gyventojų. Norintys daugiabutį renovuoti su savivaldybės pagalba, paraiškas turi teikti SĮ „Kretingos komunalininkui“.

Kilus klausimų dėl renovacijos galite kreiptis į renovacijos projektų vadovą Kęstutį Motijauską, tel. +370 655 32730 arba el. p. [email protected].

Susiję skelbimai