Renatūralizavimo projekto pradžia Tenžės upėje

Vis didesnį dėmesį skiriant ekologijai, tvarumui ir gyvenamosios aplinkos gerinimui, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kaimo plėtros ir ekologijos komiteto pirmininko Stepono Baltuonio iniciatyva šią savaitę buvo lankytasi Subačiuje, Kupiškio rajone, kur pasidalinta gerąja patirtimi įgyvendinant Viešintos upės renatūralizavimo projektą.

Kaimo plėtros ir ekologijos komiteto posėdžiuose buvo ne kartą diskutuota apie atliktus Lietuvos pajūrio upių baseino užterštumo tyrimus ir svarstyta apie finansavimo galimybes, siekiant pagerinti Kretingos rajone tekančios Akmenos upės ekologinę būklę. Surinkus informaciją ir duomenis, bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos agentūros mokslininkais, dalyvaujant konferencijose, akivaizdu, kad Europoje jau seniai taikomas upių renatūralizavimo būdas yra viena tinkamiausių priemonių, kuri bus pritaikoma ir Kretingos rajone, Tenžės upės atkarpoje.

Kaimo plėtros ir ekologijos komiteto pirmininko Stepono Baltuonio manymu, susipažinus su Viešintos upėje sėkmingai įgyvendintu renatūralizavimo projektu ir atsižvelgiant į tos srities mokslininkų atliktus tyrimus, pasirinktas vandens būklės gerinimo būdas Tenžės upėje turėtų džiuginti sėkmingais rezultatais, nors jie juntami tik ilgalaikėje perspektyvoje, nes renatūralizavimo procesas gana lėtas, tačiau užtikrinantis ekologinės būklės pagerinimą, vandens gyvūnų bei augmenijos įvairovę.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas tikisi, – Tenžės upės atkarpoje, nuo Kvecių tilto iki tilto prieš Pryšmančius, gali būti pradėtas įgyvendinti renatūralizavimo projektas. Įvertinus sėkmingą kitų rajonų patirtį tikimasi, kad tokį projektą bus galima pritaikyti ir Akmenos upės ekologinės būklės gerinimui, juolab, kad tam numatytas Europos Sąjungos finansavimas.

Vertinant, kad Akmenos upė bei į ją įtekanti Tenžės upė yra labiausiai užteršti nitratais, cheminėmis medžiagomis, švelniosios renatūralizacijos priemonės praturtins vandenį deguonimi, padės atkurti ir gausinti biologinę įvairovę, saugos, kad jos neužželtų. Tai padės atstatyti gerą ekologinę šių vandens telkinių būklę. Renatūralizuojamuose upių ruožuose naudojamos tik gamtinės kilmės medžiagos. Pasirinktos priemonės upės atkarpai tvarkyti nekeis vagos trajektorijos ir nesukels žalingos krantų erozijos. Vaga liks savo vietoje ir nepažeis gretimų privačių sklypų, nesutrikdys drenažo sistemų ir neapsunkins jų priežiūros, nesumažins upės pralaidumo liūčių, tirpsmo laikotarpiu, nekliudys žuvų ar kitų gyvūnų migracijai. Taip pat bus išsaugotos galimybės prižiūrėti vagas ir šlaitus, drenažo sistemas. Dėl to ateityje reikės mažiau aplinkosauginių priemonių rekonstruojant melioracijos griovius.

Susiję skelbimai