Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokyklos) įgyvendinimas 2014–2020 m. ES fondų investicijų projektas  Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Veikla ir rezultatai:

  • 2018 metais trylika Mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, įsigijo  technologinių mokslų mokymui reikalingų priemonių ir įrangos, kurių vertė – 33381,48 Eur;
  • 2019–2020 metais aštuonios Mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  įsigijo  technologinių mokslų mokymui reikalingų priemonių ir įrangos, kurių vertė – 46776,18 Eur;
  • mokytojai gali naudotis parengta metodine medžiaga: sukurtais pamokų veiklų  aprašais ir video medžiaga, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html;
  • 2020 metais visoms  Mokykloms perduota  690 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Priemonių vertė – 136 173,40 Eur;
  • 2021 metais  visoms Mokykloms perduota  146 nešiojamieji kompiuteriai ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Priemonių vertė – 102228,06 Eur.

Bendra projekto vertė Kretingos rajono savivaldybėje  318 559,12 Eur, iš jų 313 731,34 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 4827,78 Eur iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

 

Susiję skelbimai