Priminimas gyventojams – deginti pernykštę žolę yra griežtai draudžiama

VĮ Valstybinių miškų urėdija teikia informaciją apie draudimus deginti pernykštę žolę: kiekvieną pavasarį tenka konstatuoti liūdną faktą – pernykštė žolė ir toliau deginama. Pernykštės žolės gaisrai – labai pavojingi, nes nekontroliuojama liepsna lengvai gali persimesti į miškus ir durpynus, nukeliauti iki gyvenamųjų namų, sunaikinti gyventojų turtą. VĮ Valstybinių miškų urėdija primena, kad už sausos žolės deginimą nesilaikant numatytų reikalavimų gresia administracinės baudos iki 350 eurų, taip pat vertinama aplinkai padaryta žala kuri gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų. Už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus deginant sausą žolę, nendres, javus, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas atsakomybė taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodekso 288 straipsnį:

  • sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 230 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 300 eurų;
  • priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170 eurų;
  • ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 350 eurų.

Miškuose už priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimus atsakomybė taikoma pagal Administracinių nusižengimo kodekso 279 straipsnį:

1. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 30 iki 50 eurų ir bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 90 iki 170 eurų;

2. Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks miško gaisrą arba jo išplitimą sukėlęs priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 560 iki 1200 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1200 iki 2300 eurų.

Išimtys žolės deginimui daromos kaimo vietovėse, nevėjuotu metu, jei laikomasi Aplinkos ministerijos patvirtintų Aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygoms deginant augalus ar jų dalis. Šiuose reikalavimuose numatyta, kad sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik tada, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti. Deginti galima tik surinktas (sugrėbtas) į nedideles krūvas, ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių ir ne arčiau kaip 50 metrų nuo miško. Deginimas turi būti nuolat stebimas, o baigus smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti vandeniu ar smėliu.

Draudžiama:

  • surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, t. y. esant IV-V klasės miškų gaisringumui (šias sąlygas nustato Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, jas skelbia žiniasklaida);
  • surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkės, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą laužų kūrenimui nustatytose ir pažymėtose vietose);
  • kartu (ar atskirai) su surinktais (sugrėbtais) augalais ar jų dalimis deginti bet kokias buitines, pramonines ir kitas atliekas, išskyrus atvejus, kai deginama mediena neapdorota jokiomis cheminėmis medžiagomis (dažais, lakais, klijais, impregnuojančiomis medžiagomis ir t.t.).

Kai sugrėbtų (surinktų) augalų, jų dalių vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m³ tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 val. privaloma telefonu pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui tel. 112 ir (ar) atitinkamos miškų urėdijos padaliniui (girininkijai).

Jei dėl gaisro kyla pavojus artimiausiam miškui – pranešti į atitinkamos miškų urėdijos padalinį (girininkiją).

Girininkijų kontaktai:

Skuodo tel. +370 687 52671

Lenkimų tel. +370 682 53518

Kartenos tel. +370 687 52579

Grūšlaukės tel. +370 614 25156

Šventosios tel. +370 686 81938

Darbėnų tel. +370 620 38298

Vaineikių tel. +370 627 47606

Palangos tel. +370 618 51472

Kartenos tel. +370 687 52579

Klaipėdos tel. +370 614 87793

Mikoliškių tel. +370 687 52512

Šernų tel. +370 680 13404

Vėžaičių tel. +370 686 53196

Juodkrantės tel. +370 656 34998

Nidos tel. +370 656 35025

Susiję skelbimai