Priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirta beveik 26 tūkst. Eur

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-513 „Dėl lėšų paskirstymo“ paskirstė 25 957 Eur, kuriuos rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kretingos rajono savivaldybei naujos 2022 metų priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui skirtos lėšos paskirstytos seniūnijoms pagal 2022 m. sausio 1 dienos gyventojų skaičių.

Darbėnų seniūnijai, turinčiai 4 tūkst. 216 gyventojų, skirta 2 tūkst. 783 Eur. Imbarės seniūnijai su 1 tūkst. 842 gyventojais skirta 1 tūkst. 638 Eur. Kartenos seniūnijai – 1 tūkst. 496 Eur – 1 tūkst. 547 gyventojų. Kretingos miesto seniūnijai su 17 tūkst. 698 gyventojais skirta 9 tūkst. 286 Eur, o 5 tūkst. 282 gyventojus turinčiai Kretingos seniūnijai – 3 tūkst. 297 Eur. Kūlupėnų seniūnijai, kurioje gyvena 1 tūkst. 484 gyventojai – 1 tūkst. 466 Eur. Salantų miesto seniūnijai, kurioje šiuo metu gyvena 1 tūkst. 349 gyventojai, skirta 1 tūkst. 401 Eur. Vydmantų seniūnijai su 2 tūkst. 425 gyventojais skirta 1 tūkst. 920 Eur, o 3 tūkst. 980 gyventojų turinčiai Žalgirio seniūnijai – 2 tūkst. 670 Eur.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybėje administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-485 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, numatytos prioritetinės kryptys, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai.

Susiję skelbimai