Patvirtintas biudžetas ir strateginis veiklos planas

Ketvirtadienį Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2022 metų savivaldybės biudžetą ir 2022–2024 metų Strateginį veiklos planą. 2021 metais patikslintos biudžeto pajamos metų pabaigoje buvo 51,531 mln. eurų, o šiais metais biudžetas didesnis – 58,555 mln. eurų. Gautos didesnės lėšos bus investuojamos į rajonui svarbių infrastruktūros objektų statybas, gatvių rekonstrukciją, švietimo, socialinių bei sveikatos paslaugų gerinimą ir kt.

„Patvirtintas šių metų biudžetas yra subalansuotas – t. y. jo išlaidos yra tokio pat dydžio, kaip ir pajamos. Vienas didžiausių prioritetų šiemet bus skiriamas Sporto ir sveikatingumo komplekso statybų užbaigimui. Taip pat bus įgyvendinami kiti didesni projektai, biudžete numatytos lėšos Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ kapitaliniam remontui, sporto aikštyno šalia Pranciškonų gimnazijos modernizavimui, muziejaus oranžerijos atnaujinimui, kelių infrastruktūros gerinimui bei kitiems objektams. Be to, šiais metais planuojama parengti Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymo projektinius pasiūlymus bei pradėti rengti techninį projektą“, – pažymėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė.

2022 m. savivaldybės biudžetas parengtas pagal 12 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis savivaldybės Strateginiu veiklos planu. Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis tenka švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimui – 23,277 mln. eurų.

Švietimo srityje lėšas numatyta skirti ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimui lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, bus rengiamas lopšelio-darželio „Eglutė“ techninis projektas. Taip pat bus gerinamos mokymo sąlygos S. Daukanto progimnazijoje ir Vydmantų gimnazijoje, jau yra parengti projektai investicijoms sporto salės bei aktų salės tvarkymui. Kretingos M. Daujoto progimnazijoje planuojama įrengti liftą ir sanitarinį mazgą pritaikyti neįgaliesiems.

Šiemet toliau bus investuojama ir į rajono gyvenviečių viešosios infrastruktūros atnaujinimą. Biudžete skirta lėšų Darbėnų, Kartenos, Salantų ir Imbarės seniūnijų pastatų remontams, priešgaisrinės tarnybos Baublių ugniagesių komandos pastato modernizavimui, Laukžemės, Kluonalių k. viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymui, Kęstučio g. Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimui.

Žinoma, dėmesys bus skiriamas ir kitiems svarbiems projektams – bus investuojama į gatvių apšvietimo, rajono vandentiekio, nuotekų, lietaus ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų modernizavimą ir plėtrą, rajono sveikatos įstaigų medicininės įrangos atnaujinimą, bendruomeninių vaikų gyvenimo namų Kretingos mieste atsiradimą, kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimą, nemokamo Wi-Fi ryšio prieigų viešose erdvėse įrengimą bei kt.

Ir šiais metais Kretingos rajono gyventojai galės patys spręsti, kur panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Rajono biudžete numatyta 250 tūkst. eurų iniciatyvoms įgyvendinti.

 

PAGRINDINIAI 2022 METŲ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAI

 

Biudžeto pajamos:

Gyventojų pajamų mokestis – 26,105 mln. eurų;

Nekilnojamojo turto mokestis – 0,800 mln. eurų;

Kitos turto mokesčių ir nuomos pajamos – 0,670 mln. eurų;

Vietinės rinkliavos – 1,754 mln. eurų;

Kiti mokesčiai ir pajamos – 1,535 mln. eurų;

Valstybės dotacijos – 21,211 mln. eurų;

ES paramos lėšos – 1,156 mln. eurų;

Skolintos lėšos – 1,854 mln. eurų;

Metų pradžios apyvartinių lėšų likutis – 3,469 mln. eurų.

 

Biudžeto išlaidos:

Švietimo programa – 23,277 mln. eurų (39,79 proc. rajono biudžeto);

Strateginio planavimo ir investicijų programa – 6,993 mln. eurų (11,95 proc. rajono biudžeto);

Vietinio ūkio programa – 5,949 mln. eurų (10,19 proc. rajono biudžeto);

Seniūnijų programa – 4,097 mln. eurų (7,0 proc. rajono biudžeto);

Socialinės paramos programa – 6,775 mln. eurų (11,49 proc. rajono biudžeto);

Kultūros programa – 4,292 mln. eurų (7,34 proc. rajono biudžeto);

Bendroji programa – 4,677 mln. eurų (8,0 proc. rajono biudžeto);

Kitos programos – 2,495 mln. eurų (4,24 proc. rajono biudžeto).

 

Kretingos rajono savivaldybės biudžetą rasite čia

Susiję skelbimai