Patvirtintas 2024 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžetas

Ketvirtadienį Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 metų Savivaldybės biudžetą. Planuojamos 2024 metų rajono Savivaldybės biudžeto pajamos sudaro beveik 79,3 mln. eurų, išlaidos – taip pat beveiki 79, 3 mln. eurų.

Lyginant su praėjusių metų pabaigoje patvirtintu 2023 metų biudžeto plano, šiemet planuojamos Savivaldybės pajamos turėtų didėti daugiau nei 4,8 mln. eurų.

Daugiausiai lėšų planuojama skirti švietimui – 32,7 mln. eurų. vietiniam ūkiui ir turtui valdyti – 10,6 mln. eurų, socialinei paramai – 9,95 mln. eurų, strateginiam planavimui ir investicijoms – 6,3 mln. eurų.

Biudžeto išlaidų akcentai:

Vietiniam ūkiui ir turtui valdyti

 • 6,2 mln. eurų vietinės reikšmės kelių, gatvių, tiltų projektavimui, rekonstrukcijai ir remontui, įskaitant planuojamas lėšas skiriamas iš Kelių plėtros ir priežiūros programos
 • 47,0 tūkst. eurų sodininkų bendrijoms paremti
 • 610,0 tūkst. eurų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimui ir plėtrai Kretingos mieste ir rajone, taip pat prisidėjimui prie paraiškų finansavimo
 • 80,0 tūkst. eurų Mokyklos g. (Žalgirio sen., Kluonalių k.), P. Vileišio g. (Kretingos m.) ir Penkininkų g. (Kretingos m.) vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimui

Seniūnijoms

 • 250,0 tūkst. eurų apšvietimo modernizavimui ir plėtrai Kretingos rajono seniūnijose
 • 128,0 tūkst. eurų seniūnijoms technikos ir įrangos įsigijimui
 • 260,0 tūkst. eurų seniūnijų infrastruktūros gerinimui
 • 235,0 tūkst. eurų gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimui

Žemės ūkiui

 • 1 040,1 tūkst. eurų hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimui

Sveikatos apsaugai

 • 718,0 tūkst. eurų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui – Kretingos ligoninės skubios pagalbos ir priėmimo priestato statybai
 • 150,0 tūkst. eurų sveikatos įstaigų patalpų remontui bei įrangos įsigijimui
 • 412,1 tūkst. eurų planuojamoms įgyvendinti programoms, skirtoms visuomenės sveikatos gerinimui ir mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimui
 • 103,6 tūkst. eurų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti, savižudybių prevencijai užtikrinti bei kompleksinei pagalbai teikti
 • 57,4 tūkst. eurų trūkstamų specialybių medikų rėmimo programai įgyvendinti

Kultūrai, rekreacijai

 • 63,0 tūkst. eurų investicijoms į kultūros paveldo objektų priežiūrą
 • 50,0 tūkst. eurų Akmenos upės krantinių tvarkymo techninio projekto parengimui
 • 315,0 tūkst. eurų įvairaus pobūdžio kultūrinių projektų įgyvendinimui
 • 63,3 tūkst. eurų investicijoms į kultūros įstaigų remontą
 • 50,0 tūkst. eurų bažnyčių rėmimui
 • 124,5 tūkst. eurų investicijoms į Kretingos muziejaus vykdomus projektus
 • 48,5 tūkst. eurų rajono kultūros įstaigoms turtui įsigyti

Švietimui

 • 1,3 mln. Eur Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimui
 • 800,0 tūkst. eurų Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus remontui
 • 527,7 tūkst. eurų investicijoms į švietimo įstaigų remontą
 • 175,0 tūkst. eurų švietimo įstaigoms IT priemonėms ir 2 mokykliniams autobusams įsigyti
 • 100,0 tūkst. eurų pedagogų rėmimui
 • 264,2 tūkst. eurų investicijoms į neformalųjį mokinių švietimą, suaugusiųjų švietimą
 • 172,0 tūkst. eurų jaunimo, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui

Socialinei paramai

 • 2,8 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų įvairioms socialinėms išmokoms
 • 72,0 tūkst. eurų prisidėjimui prie neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti, gyvenamosios aplinkos bei kitų pastatų pritaikymo neįgaliesiems
 • 113,4 tūkst. eurų vaikų dienos centrų finansavimui

Sportui

 • 391,0 tūkst. eurų S. Daukanto progimnazijos sporto aikštyno tvarkymui
 • 1411,4 tūkst. eurų Kretingos miesto stadiono tvarkymui
 • 40,0 tūkst. eurų motobolo sporto bazės infrastruktūros atnaujinimo techninio projekto parengimui
 • 275,0 tūkst. eurų sporto klubų projektams bei sportiniams renginiams finansuoti

Administravimui ir pagrindinių funkcijų vykdymui

 • 1 797,7 tūkst. eurų skoliniams įsipareigojimams vykdyti (dotacijoms ir paskoloms grąžinti bei palūkanoms mokėti)
 • 645,0 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų modernizavimui
 • 70,0 tūkst. eurų gaisrinės transporto priemonės įsigijimui

Pastaba: šioje informacijoje pateikti tik keli Savivaldybės 2024 metų biudžeto projekto išlaidų akcentai.

Susiję skelbimai