Patvirtinta Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo 2023-2025 m. programa

2023 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministras įsakymu Nr. ĮV-106 ,,Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023–2025 m. programos patvirtinimo“ patvirtino Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023–2025 m. programą.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė džiaugėsi, kad „yra atsigręžta į kultūros vertybes ir skiriamas finansavimas jų tvarkybos darbams, kurie yra būtini siekiant plėtoti tiek Kretingos rajono kaip turistinio rajono viziją, tiek gerinant mūsų paveldo objektų estetinę būklę bei pritaikymą visuomenės poreikiams“.

Šiais metais planuojama užbaigti tęstinius Kretingos dvaro sodybos rūmų žiemos sodo–oranžerijos remonto darbus, jiems iš valstybės biudžeto lėšų bus skirta 173,33 tūkst. Eur.

2024 m. numatyta lėšų ir naujai planuojamiems darbams – Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios langų tvarkybos darbams atlikti skirta 188,22 tūkst. Eur.

Kretingos rajono savivaldybės administracija 2022 m. pateikė 4 paraiškas dėl taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimo šiems objektams: Kretingos dvaro sodybos administraciniam pastatui (Žemaičių g. 2, Padvarių k., Kretingos sen.), Kretingos dvaro sodybos ketvirtam kumetynui (Žemaičių g. 3, Padvarių k., Kretingos sen.), Kretingos dvaro sodybos ligoninei (Vytauto g. 2, Padvarių k., Kretingos sen.), Bajorų geležinkelio stoties pastatų komplekso vandens bokštui (Klaipėdos g., Kretingos m., Kretingos m. sen.). Iš pateiktų paraiškų bus dalinai finansuoti vandens bokšto tyrimai, 2023 m. jiems skiriama 8,11 tūkst. Eur.

Praėjusiais metais fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat teikė paraiškas taikomųjų mokslinių tyrimų daliniam finansavimui gauti. 2023 m. Jokūbavo dvaro sodybos fragmentų teritorijoje esančių dvarininko namo pamatų tyrimams bus skirta 5,78 tūkst. Eur., 2024–2025 m. Laukžemės dvaro sodybos fragmentų rūmų tyrimams atlikti – 51,16 tūkst. Eur.

2022 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis buvo parengtas Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo, remonto) projektas, šių darbų įgyvendinimui 2025 m. iš valstybės biudžeto lėšų bus asignuota 71,73 tūkst. Eur, likusią sumą skirti ir darbus užbaigti planuojama 2026 m.

Taip pat, pagal Kultūros infrastruktūros centro parengtą programą, 2023–2025 m. numatoma finansuoti apsaugos techninių priemonių (gaisrinės saugos) įrengimo darbus Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčioje, Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje, Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčioje, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje.

Platesnė informacija

 

Susiję skelbimai