Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2022 m. veiklos ataskaita

Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino Kretingos rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2022 m. veiklos ataskaitą.

Balandį darbą pradės jau naujos sudėties, 2023–2027 m. kadencijos Kretingos rajono savivaldybės taryba. Todėl savo veiklos ataskaitos dalyje Savivaldybės meras Antanas Kalnius išskyrė bei apžvelgė svarbiausius ne tik praėjusių metų, bet ir visos 2019-2023 m. kadencijos akcentus.

„Pirmiausiai noriu padėkoti visiems Kretingos rajono gyventojams, 2019–2023 metų kadencijos Tarybos nariams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir įmonių komandoms už bendrą ketverių metų veiklą, naujas idėjas, iniciatyvas bei reikšmingus darbus Kretingos rajonui, - sakė A. Kalnius. - Žinia, pastarieji metai pasižymėjo išskirtiniais iššūkiais, gerokai keitusiais kasdienį visų mūsų gyvenimą ir veiklą, vertusiais kiek sulėtinti kitus darbus, nukreipti kita linkme turimus resursus, persvarstyti prioritetus. Susidūrėme su COVID-19 pandemija, Rusijos pradėtu karu Ukrainoje, ekologinėmis nelaimėmis rajone. Į tris skirtingus etapus skaidyčiau ir 2019–2023 metų kadencijos Tarybos veiklą – teigiamų pokyčių ir sparčių darbų rajono savivaldoje, politinių vaidų, situacijos Savivaldybėje stabilizavimo laikotarpius.“

Pasak Savivaldybės mero, per pastaruosius ketverius metus Kretingos rajone užbaigti net keli „amžiaus statybomis“ gyventojų praminti objektai, link finišo tiesiosios – ir Kretingos sporto komplekso statybos. Taip pat atnaujinti sporto aikštynai, baigti parkų rekonstrukcijos darbai, toliau tvarkytas Kretingos dvaro kompleksas, spręsta vietų trūkumo rajono lopšeliuose-darželiuose problema, investuota į saulės elektrines, Kretingos gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą, svarbius kelių infrastruktūros projektus bei kt.

„Pasiteisino kadencijos pradžioje užsibrėžtas siekis gerokai suaktyvinti rajono turizmo rinkodarą bei kasmet turistams pasiūlyti vis naujus turistinius produktus. Šiandien galime pasidžiaugti ir tuo, jog rajono gyventojai gerokai aktyviau įsitraukė į Savivaldoje vykstančius procesus, bendromis gyventojų, bendruomenių bei Savivaldybės pastangomis pavyko įgyvendinti ne vieną išskirtinę iniciatyvą. Taip pat Vilniaus politikos analizės instituto sudaromame Savivaldybių gerovės indekse Kretingos rajono savivaldybė toliau išlaikė pirmąją vietą tarp kaimiškųjų savivaldybių“, - pažymėjo rajono Savivaldybės vadovas.

Tiesa, A. Kalnius apgailestavo, kad 2019–2023 m. kadencijos Tarybai pritrūko politinės ambicijos pertvarkyti rajono viešojo transporto sistemą. Šie pokyčiai būtini, jei norime išties pagerinti keleivių pervežimo paslaugos kokybę rajone. Pritrūko ir politinės valios pasiekti, kad bent dalis rajono mokyklų maistą gamintųsi pačios, o ne patikėtų šią paslaugą teikti centralizuotai Savivaldybės parinktam gamintojui. Juolab kad to pageidauja tiek dalis rajono švietimo įstaigų vadovų, tiek pačių mokyklų bendruomenės.

„Taip pat jau kitos kadencijos Tarybos nariams teks spręsti ir susikaupusius skaudulius Savivaldybės įmonėse, dorotis su kilsiančiais naujais iššūkiais dėl Vilniaus kabinetuose pradėtų sveikatos ir švietimo sistemų pertvarkų bei kt. Kartu viliuosi, kad naujos kadencijos Taryba, be prieš rinkimus gyventojams duotų naujų pažadų įgyvendinimo, užtikrins ir sėkmingą pastaraisiais metais pradėtų bei rajonui svarbių projektų užbaigimą“, - teigė Savivaldybės meras.