Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Kretingos rajono savivaldybės administracija vykdo projektą ,,Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse" (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-0002) finansuojamą iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas įgyvendinamas su partneriais – Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klaipėdos rajono savivaldybe. Šio projekto apimtyje yra numatytas LEAN vadybos metodų sistemos diegimas projekte dalyvaujančių savivaldybių administracijose (LEAN metodų apmokyta ne mažiau kaip 600 darbuotojų, sertifikuota ne mažiau kaip 50 darbuotojų, įdiegti 7 LEAN vadybos metodai 3 savivaldybių administracijose).

Projektu siekiama gerinti Klaipėdos regione gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, projekte dalyvaujančiose savivaldybėse diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant jos poveikį į pasirinktų paslaugų gerinimą. LEAN metodų pagalba savivaldybių darbuotojai gebės atpažinti tobulintinų savivaldybės administracijos paslaugų teikimo procesus, didinti teikiamų paslaugų kokybę, identifikuojant paslaugų teikimo laiko trumpinimo galimybes, nustatant mažintiną atlikimo trukmę ir teikimo sąnaudas. Svarbiausia Projekto apimtyje – padidinti savivaldybių paslaugų teikimo greitį ir kokybę bei sutrumpinti ir palengvinti „kliento kelią“. Be to, visos savivaldybės darbuotojų LEAN mokymu metu įgytos žinios ir įgūdžiai prisidės prie administracinės naštos mažinimo galutiniams naudos gavėjams – gyventojams, o tai tiesiogiai padidins savivaldybės teikiamų paslaugų pasitenkinimo ir pasitikėjimo augimą.

Projekto metu Kretingos rajono savivaldybės administracijoje numatyta pritaikyti 7 LEAN metodus, apmokyti ir sertifikuoti 15 vidinių ekspertų, pasirengusių savarankiškai diegti metodus bei apmokyti 142 savivaldybės darbuotojus taikyti bent vieną LEAN metodą.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė nuo 2020 m. lapkričio iki 2021 m. rugsėjo mėn.

Susiję skelbimai