Paskirstytos paramos lėšos sodininkų bendrijoms

Kretingos rajono savivaldybė paskirstė beveik 28 tūkst. eurų biudžeto lėšų dešimt paramos prašiusioms Kretingos rajono sodininkų bendrijoms.

Lėšos sodininkų bendrijoms, iki gegužės 1-osios Savivaldybei pateikusioms prašymus iš dalies finansuoti patirtas išlaidas, paskirtos vadovaujantis Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatais.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto įsakymu sudaryta vertinimo komisija, išnagrinėjusi bendrijų pateiktus prašymus ir jų patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, priėmė sprendimą lėšas paskirstyti taip: sodininkų bendrijoms „Draugystė“, „Rasa“, „Rubuliai“ – po 3000 Eur, „Akmena“ – 3301,34 Eur, „Ažuolas“ – 1603,26 Eur, „Medvalakis“ – 4189,07 Eur, „Minija“ – 3658,91 Eur, „Paupys“ – 1847,57 Eur, „Vienybė“ – 3174,66 Eur, „Žemaitija“ – 1190,89 Eur.

Visa bendrijų prašoma kompensuoti darbų ir paslaugų suma siekė virš 80 tūkst. eurų, tačiau sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatuose numatyta, kad lėšos gali būti skiriamos tik bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies padengti, naujų bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir kitų) statybos ir esamų objektų atnaujinimui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies padengti, taip pat išlaidoms už sunaudotą elektros energiją gatvių apšvietimui bei kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų priežiūra.

Skiriamos lėšos vienai bendrijai per finansinius metus negali viršyti 3 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų. Už elektros energiją gatvių apšvietimui kompensuojama 100 proc. turėtų išlaidų, kurios neįskaičiuojamos į sumą, kurią viena bendrija gali gauti per finansinius metus.

Susiję skelbimai