Paskirstytos lėšos bendruomeninių organizacijų projektams finansuoti

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto 2022 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-526 „Dėl lėšų skyrimo“ paskirstytos lėšos bendruomeninių organizacijų projektams finansuoti. Pagal priemonę „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“ Kretingos rajono savivaldybė sulaukė 23 paraiškų, iš kurių visos bus finansuotos. Bendra finansuotų projektų suma 21 tūkst. eurų.

 

 

 

Eil. Nr. Bendruomeninė organizacija Projekto pavadinimas  Skiriama suma (Eur)
1. Kretingsodžio kaimo bendruomenė „Savas Sodžius“ „Vasaros renginys Kretingsodžio gyventojams 2022“ 1419,00
2. Asociacija „Imbariečių draugija“ „Po gėrio angelo sparnu“ 500,00
3. Asociacija „Kretingos miesto Jauryklos parko bendruomenė“ „Jauryklos bendruomenės bendruomeniškumo skatinimas ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“ 1650,00
4. Kalniškių bendruomenės centras „Kalniškiai“ „Bendrų siekių vedini“ 500,00
5. Juodupėnų bendruomenės centras „Juodupėnai“ „Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Juodupėnų kaime“ 687,00
6. Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ 1450,00
7. Darbėnų bendruomenė „Darbėnų Vytauto Didžiojo vardo parko atnaujinimas“ 750,00
8. Grūšlaukės kaimo bendruomenė  „Tęstinė „Grūšių šventė“ ir materialinės bazės stiprinimas“ 750,00
9. Laukžemės kaimo bendruomenė „Aplinkos puoselėjimas ir gyventojų užimtumas“ 1200,00
10. Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ „Bendruomeniškumas – mums svarbu“ 650,00
11. Kaimo bendruomenė „Naujoji Šukė“ „Turiningas bendruomenės laisvalaikis“ 250,00
12. Erlėnų bendruomenės centras „Erlėnai“ „Sveika siela – sveikas žmogus“ 1350,00
13. Budrių kaimo bendruomenė  „Sportuokime visi“ 834,00
14. Salantų miesto bendruomenė „Dabarties ir istorijos verpetuose“ 750,00
15. Barzdžių bendruomenės centras „Gimtinės takais“ 1350,00
16. Senosios Įpilties kaimo bendruomenė „Kad būtų gera gyventi Įpilties kaime“ 900,00
17. Dupulčių kaimo bendruomenė „Dupulčiai“ „Svajonė –lygus, vingiuotas takelis“ 1000,00
18. Asociacija „Jokūbavo kaimo bendruomenės centras“ „Jokūbavo bendrystei 2022“ 600,00
19. Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai“ „Po tėviškės dangum“ 600,00
20. Laivių bendruomenės centras „Laiviai“ „Pažintinė–edukacinė išvyka“ 1200,00
21. Baublių kaimo bendruomenės centras „Pažinkime gimtąją Lietuvą“ 700,00
22. Asociacija „Pajūrio bendruomenė“ „Ekskursija mažosios Lietuvos keliais“ 810,00
23. Rubulių kaimo bendruomenė „Viešosios erdvės aplinkos kokybės gerinimas – poilsio ir sporto zonos įrengimas“ 1100,00
Iš viso: 21000,00

Susiję skelbimai