Pasirašyta sutartis dėl lopšelio-darželio „Žilvitis“ kapitalinio remonto darbų

Šią savaitę pasirašyta sutartis su rangovu dėl lopšelio-darželio „Žilvitis“ kapitalinio remonto darbų atlikimo. Lopšelyje-darželyje bus tvarkomos bei pritaikytos ugdymo reikmėms dviejų pirmame aukšte esančių grupių patalpos, įrengtos naujos inžinerinės sistemos, taip pat numatomas panduso įrengimas, evakuacinių lauko laiptų remontas bei pėsčiųjų tako, vedančio nuo kiemo aikštelės keleivių išlaipinimo vietos iki projektuojamo panduso, remontas.

„Rangovas lopšelyje-darželyje įsipareigojo sutvarkyti dvi 2–3 metų vaikų ugdymui skirtas patalpas. Grupėse bus įrengta pagrindinė erdvė su integruota virtuvėle, miegamasis, priėmimo-nusirengimo erdvė, tualetas-prausykla. Atnaujintoms grupėms bus įsigyjami nauji baldai ir įranga. Perplanuotose patalpose suplanuota įrengti naujas inžinerines sistemas: vandentiekio ir buitinių nuotekų, šildymo, elektros jėgos ir apšvietimo, gaisrinės bei apsauginės signalizacijos ir elektroninių ryšių. Be to, abiejose grupėse taip pat projektuojamos naujos atskiros mechaninio vėdinimo sistemos su šilumos grąžinimo funkcija“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė.

Kapitalinio remonto metu bus atliktas ir pirmo aukšto patalpų paviršių apdailos remontas – laiptinių, laiptų turėklų, taip pat bus pakeistos antro aukšto durys, vedančios iš laiptinių į grupes.

UAB „Arkosta“ už 226,3 tūkst. Eur kapitalinio remonto darbus įsipareigojo atlikti per 6 mėnesius.

Darbai atliekami įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, kuriam iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 141,5 tūkst. Eur finansavimas, likusias lėšas savivaldybė skirs iš savo biudžeto.

Pagal tą pačią priemonę ir taisykles įrengtos dvi papildomos grupės Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

Susiję skelbimai