Pasidalinta TŪM programos įgyvendinimo Kretingos rajone gerąja patirtimi

Kretingos rajono savivaldybė dalyvauja pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“. Vasario 21 dieną Vilniuje, MO muziejuje vykusiame renginyje ,,Tūkstantmečio mokyklos: rekomendacijų pristatymas ir gerosios patirtys“ Kretingos rajono administracijos Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, vyr. specialistė Sonata Petravičienė ir švietimo įstaigų, dalyvaujančių švietimo pažangos programoje, Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijų, Jurgio Pabrėžos universitetinės, Vydmantų, Salantų bei Darbėnų gimnazijų vadovai pristatė TŪM programos įgyvendinimą rajono lygmeniu.

Renginyje Švietimo skyriaus atstovės pasidalijo mūsų rajono gerąja patirtimi rengiant pažangos ir investicinius planus, kurie Europos socialinių fondo agentūros buvo įvertintas itin aukštais balais. Pranešimo metu pristatytos mokyklų projektinės idėjos ir vizualizacijos, veiklų efektyvumas ir naudingumas, tikėtinas rezultatas ir mūsų rajono švietimo įstaigų tinklaveikos dalyviai.

Renginyje taip pat pristatytas „Tūkstantmečio mokyklų“ akademijos eksperčių parengtas leidinys, kuris apima teorinę ir praktinę pažangos planų rengimo bei įgyvendinimo dalis. Teorinė dalis skirta geriau susipažinti su „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje akcentuojamomis keturiomis mokyklų veiklos tobulinimo kryptimis: lyderyste veikiant, įtraukiuoju, kultūriniu ir STEAM ugdymu. Praktinėje rekomendacijų dalyje detalizuojamas procesas savivaldybės švietimo pažangos planui parengti. Apžvelgiamos trys svarbiausios šio proceso stadijos: savivaldybės švietimo situacijos analizė, strategijos ir plano kūrimas, plano įgyvendinimas ir veiklų stebėsena.

Tikimasi, kad įgyvendinus „Tūkstantmečio mokyklos“ projektą Kretingos rajone akivaizdžiai prisidės prie ugdymo kokybės gerinimo ir šiuolaikiškos mokyklos, veikiančios tinklaveikos principu, kūrimo.

Susiję skelbimai