Paminklotvarkininko pareigas perėmė Meda Skersienė

Nuo rugsėjo mėnesio Kretingos rajono savivaldybėje nebedirba ilgametis Kultūros ir sporto skyriaus paminklotvarkininkas – Algirdas Mulvinskas. Jo pareigas perėmė Meda Skersienė.

M. Skersienė Kauno Vytauto didžiojo universitete yra įgijusi menotyros bakalauro laipsnį.

Anksčiau dirbo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritoriniame skyriuje, o pastaruosius ketverius metus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniame skyriuje.

„Visų pirma atliksiu Kretingos rajone esančių kultūros paveldo objektų stebėsenos analizę: susisteminsiu anksčiau atliktą objektų stebėsenos informaciją bei užtikrinsiu, kad ateityje kiekvienas kultūros paveldo objektas būtų laiku apžiūrėtas, nes sisteminga kultūros paveldo objektų apžiūra leidžia laiku nustatyti galimus paveldosauginius pažeidimus. Taip pat planuoju susitikti su Kretingos rajono seniūnais, aptarti seniūnijų teritorijose esančių kultūros paveldo objektų priežiūros problemas“, – pirmuosius darbus įvardijo paminklotvarkininkė Meda Skersienė.

Į šias pareigas M. Skersienė perkelta tarnybinio kaitumo būdu.

Susiję skelbimai