Paminėjo valstybinės kalbos statuso 100-metį ir aptarė krašto apsaugos sistemos infrastruktūrą

Kretingos rajono savivaldybės atstovai trečiadienį, rugsėjo 14 dieną, lankėsi Lietuvos Respublikos Seime ir dalyvavo iškilmingame renginyje, skirtame valstybinės kalbos statuso 100-mečiui paminėti, bei Krašto apsaugos ministerijoje diskutavo krašto apsaugos sistemos infrastruktūros ir jos vystymo Kretingos rajone klausimais.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) kartu su Seimo Švietimo ir mokslo komitetu Seimo Konstitucijos salėje surengė iškilmingą renginį, skirtą valstybinės lietuvių kalbos statuso 100-mečiui paminėti. 1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba paskelbta valstybine. Jos 6 straipsnis skelbė: „Valstybės kalba – lietuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas“. Lietuvių kalba tapo vienu iš atkurtos valstybės egzistencijos pagrindų ir tai nutiesė naują jos vystymosi ir tautos gyvavimo kelią.

Renginyje VLKK pirmininko Audrio Antanaičio asmeniniu kvietimu dalyvavę Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius, administracijos direktorius Egidijus Viskontas ir administracijos Bendrojo skyriaus patarėja (kalbos tvarkytoja) Rita Kasparavičiūtė iš renginio sugrįžo ne tik praturtėję akademikų, istorikų, kalbininkų pranešimų žiniomis, bet ir sustiprinę žinojimą, kad kalba yra kertinis valstybės pamatas.

Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas dalinosi mintimi, „jog itin džiugu, kad keletui Lietuvos savivaldybių merų, administracijos vadovų valstybinė kalba yra itin svarbi, juk pagal kalbą sprendžiama apie žmones, kalba yra mūsų viešojo gyvenimo instrumentas ir tik kalba formuoja mūsų visų identitetą bei pamatines vertybes“.

„Tokio pobūdžio renginiai ne tik stiprina lietuvių pasaulėžiūrą, bet ir prisideda prie pilietiškumo ugdymo. Kretingos rajono savivaldybė bendradarbiaudama su VLKK didelę svarbą skiria valstybinės kalbos politikos formavimui ir tvarkybai rajono mastu“ – įspūdžiais po renginio dalinosi Savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius.

VLKK pirmininkas A. Antanaitis teigia, kad pirmosios Konstitucijos priėmimas buvusi diena, kai pirmą kartą per tūkstantmetę Lietuvos istoriją gimtoji, o ne svetima kalba tapo valstybine. Nuo tos dienos lietuvių kalba tapo laisvos tautos laisvos valstybės laisva viešojo gyvenimo, įstatymų, kultūros, mokslo kalba. Tą dieną tapome kalbos valstybe. VLKK vadovas primena, kad nors Lietuvos valdovų dvaruose iki XVI amžiaus buvo kalbama lietuviškai, elitas didžiavosi lietuviais esą, bet lietuvių kalba nebuvo tapusi oficialiąja valstybės rašto kalba.

Šventinio minėjimo dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Artūras Žukauskas, šių metų Kalbos premijos laureatas eseistas dr. Regimantas Tamošaitis. Istorines to laikotarpio aplinkybes priminė Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr. Artūras Svarauskas. Apie tai, kaip brendo ir keitėsi bendrinė lietuvių kalba, kalbėjo Lietuvių kalbos instituto mokslininkė dr. Jurgita Venckienė.

Po renginio Seime, Kretingos rajono administracijos direktorius Egidijus Viskontas buvo pakviestas į Krašto apsaugos ministeriją, kurioje susitiko su Krašto apsaugos ministerijos viceministru Viliumi Semeška. Susitikimo metu administracijos direktorius E. Viskontas akcentavo krašto apsaugos sistemos stiprinimo galimybes kuriant infrastruktūrą Kretingos rajone. Viceministras V. Semeška padėkojo Savivaldybės administracijai už bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomenės vienetais regione ir už iniciatyvą savivaldybės lygmeniu prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo.