Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ar patiriantiems asmenims

Skelbiame Kretingos rajono įstaigų ir organizacijų sąrašą, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims.

Įstaigų ir organizacijų sąrašas

Daugiau apie smurtą artimoje aplinkoje

Informuojame, kad 2023 m. liepos 14 d. Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. V3-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ yra sudaryta komisija, kuri aiškinsis, kaip Kretingos rajono savivaldybėje yra įgyvendinama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims, pavojų patiriantiems ar pavojų keliantiems asmenims politika. Komisijos nariai nagrinės specializuotos kompleksinės pagalbos, socialinių paslaugų ir asmens sveikatos paslaugų teikimo gerinimo savivaldybėje klausimus, kaip šios paslaugos teikiamos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims.

Susiję skelbimai